سایت معرفی و نقد کتاب وینش
سایت معرفی و نقد کتاب وینش

برچسب: زندگینامه

من چنان که منم

من چنان که منم

از خود نوشتن شاید سخت‌ترین کار دنیا باشد. معلوم نیست کجا حافظه‌مان اشتباه می‌کند، کجا قصد تبرئه خودمان را داریم یا چقدر از واقعیت را می‌گوییم. باوجود این خودزندگی‌نامه‌ها یکی از ژانرهای پر خواننده هستند. خواندن تجربه زیسته دیگری هم حس کنجکاوی ما را ارضا می‌کند و هم به خاطرمان می‌آورد که چطور می‌شود روایت زندگی‌مان را خواندنی کنیم؛ هم برای دیگری هم خودمان.

وقعه ی توپخانه

وقعه ی توپخانه

تحلیلی بر زندگانی و اعدام شیخ فضل‌الله نوری بر پایه‌ی رساله‌ی تندر کیا     وقعه ی توپخانه

من چنان که منم

من چنان که منم

از خود نوشتن شاید سخت‌ترین کار دنیا باشد. معلوم نیست کجا حافظه‌مان اشتباه می‌کند، کجا قصد تبرئه خودمان را داریم یا چقدر از واقعیت را می‌گوییم. باوجود این خودزندگی‌نامه‌ها یکی از ژانرهای پر خواننده هستند. خواندن تجربه زیسته دیگری هم حس کنجکاوی ما را ارضا می‌کند و هم به خاطرمان می‌آورد که چطور می‌شود روایت زندگی‌مان را خواندنی کنیم؛ هم برای دیگری هم خودمان.

وقعه ی توپخانه

وقعه ی توپخانه

تحلیلی بر زندگانی و اعدام شیخ فضل‌الله نوری بر پایه‌ی رساله‌ی تندر کیا     وقعه ی توپخانه