سینما

نقد: بررسی و تحلیل آثار

کودک و نوجوان

 

اخبـار

نوبل ادبیات سال 2021 به عبدالرزاق گورنه نویسنده تانزانیایی مقیم بریتانیا رسید.
آذرتاش آذرنوش نویسنده و محقق زبان و ادبیات عرب، به علت بیماری در سن هشتادوچهارسالگی درگذشت.
مراسم اهدای جایزه نوبل در استکهلم همچون سال گذشته به دلیل همه‌گیری کرونا لغو شد. با این حال، مراسمی تشریفاتی، بدون حضور برندگان دهم دسامبر در استکلهم برگزار خواهد شد.
جایزه ادبی «واو»، رمان «مرد کبود» نوشته پیام عزیزی را به عنوان رمان متفاوت سال ۱۳۹۸ برگزید.

اخبـار

نوبل ادبیات سال 2021 به عبدالرزاق گورنه نویسنده تانزانیایی مقیم بریتانیا رسید.

آذرتاش آذرنوش نویسنده و محقق زبان و ادبیات عرب، به علت بیماری در سن هشتادوچهارسالگی درگذشت.

مراسم اهدای جایزه نوبل در استکهلم همچون سال گذشته به دلیل همه‌گیری کرونا لغو شد. با این حال، مراسمی تشریفاتی، بدون حضور برندگان دهم دسامبر در استکلهم برگزار خواهد شد.

جایزه ادبی «واو»، رمان «مرد کبود» نوشته پیام عزیزی را به عنوان رمان متفاوت سال ۱۳۹۸ برگزید.