نقد: بررسی و تحلیل آثار

کودک و نوجوان

مقاله صوتی/ ویدئو

اخبـار

پایگاه شواهد متنی گروه فرهنگ‌نویسی فرهنگستان (موسوم به پیکره زبانی)، به مناسبت پاسداشت زبان فارسی و بزرگداشت فردوسی، در دسترس عموم قرار گرفت.
نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران از 21 اردیبهشت آغاز شد. نمایشگاه تا 31 اردیبهشت در محل مصلی تهران ادامه خواهد داشت.
قطر میهمان ویژه این دوره از نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران است.
ثبت‌نام برای دریافت بُن اعتباری خرید کتاب برای اعضای هیئت علمی، طلاب و دانشجویان سراسر کشور ویژه بخش مجازی نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران از پنج‌شنبه هشتم اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱ آغاز می‌شود.

مقاله صوتی/ویدئو

اخبـار

پایگاه شواهد متنی گروه فرهنگ‌نویسی فرهنگستان (موسوم به پیکره زبانی)، به مناسبت پاسداشت زبان فارسی و بزرگداشت فردوسی، در دسترس عموم قرار گرفت.

نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران از 21 اردیبهشت آغاز شد. نمایشگاه تا 31 اردیبهشت در محل مصلی تهران ادامه خواهد داشت.

قطر میهمان ویژه این دوره از نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران است.

ثبت‌نام برای دریافت بُن اعتباری خرید کتاب برای اعضای هیئت علمی، طلاب و دانشجویان سراسر کشور ویژه بخش مجازی نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران از پنج‌شنبه هشتم اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱ آغاز می‌شود.