آفرینی2 min
min
کارور min

BookES BannerDesktopB KMMK min

کسب‌ و‌ کار نوآورانه
سامیزدات min
ریموند کارور min

BookES BannerMobileB KMMK min

BookES BannerMobileC Fun10 1401.05.25 00 min
BookES BannerDesktopC Fun10 1401.05.25 00 min

نقد: بررسی و تحلیل آثار

کودک و نوجوان

BookES BannerMobileD Conversation 1401.05.25 00 min
BookES BannerDesktopD Conversation 1401.05.25 00 min

مقاله صوتی/ ویدئو

اخبـار

ویل هایگود، نویسنده کتاب‌هایی‌ با موضوع زندگی سیاهپوستان قرن بیستم آمریکا از جمله کتاب «خدمتکار» برنده جایزه ادبی صلح دیتون شد.
انتقال پیکر هوشنگ ابتهاج از آلمان به ایران به تعویق افتاد. دختر شاعر علت آن را پاره‌ای از مشکلات در آلمان عنوان کرد.
«ژان ژاک سامپه» تصویرگر مجموعه داستان‌های کودک «نیکولا کوچولو» در سن ۸۹ سالگی درگذشت.
دختر امیرهوشنگ ابتهاج در صفحه شخصی خود در فضای مجازی اعلام کرد: تشییع پدرم از کنار درخت ارغوان انجام خواهد شد و از آنجا برای خاکسپاری به شهر رشت خواهیم‌رفت.

مقاله صوتی/ویدئو

اخبـار

ویل هایگود، نویسنده کتاب‌هایی‌ با موضوع زندگی سیاهپوستان قرن بیستم آمریکا از جمله کتاب «خدمتکار» برنده جایزه ادبی صلح دیتون شد.

انتقال پیکر هوشنگ ابتهاج از آلمان به ایران به تعویق افتاد. دختر شاعر علت آن را پاره‌ای از مشکلات در آلمان عنوان کرد.

«ژان ژاک سامپه» تصویرگر مجموعه داستان‌های کودک «نیکولا کوچولو» در سن ۸۹ سالگی درگذشت.

دختر امیرهوشنگ ابتهاج در صفحه شخصی خود در فضای مجازی اعلام کرد: تشییع پدرم از کنار درخت ارغوان انجام خواهد شد و از آنجا برای خاکسپاری به شهر رشت خواهیم‌رفت.

BookES BannerDesktopD MKB 1400.12.10 00 min
BookES BannerMobileD MKB 1400.12.10 00 min