صدوچهل سالگیِ پینوکیو
جرالد دارل

نقد: بررسی و تحلیل آثار

کودک و نوجوان

اخبـار

ثبت‌نام کتابفروشی‌ها در طرح «تابستانه کتاب ۱۴۰۰» آغاز شد. سقف خرید کتاب در طرح تابستانه از 200 هزار تومان به 300 هزار تومان افزایش می‌یابد.
فرهنگستان زبان و ادب فارسی اعلام کرد به زودی امکان بهره‌مندی پژوهشگران از پیکره فرهنگ‌نویسی فرهنگستان، به‌صورت برخط، فراهم می‌شود.
با ترجمه «محمد الامین الكرخی» شاعر عراقی و «رشید وحتی» شاعر مراکشی؛ کتاب «شبی دوخته‌شده با آذرخش» ترجمه کامل اشعار عباس کیارستمی به عربی در مراکش منتشر شد
محمدرضا حکیمی که چند روزی بنا به تشخیص تیم پزشکی پس از دریافت دُز دوم واکسن کرونا در بیمارستان بستری بود، از بیمارستان مرخص شد.

اخبـار

ثبت‌نام کتابفروشی‌ها در طرح «تابستانه کتاب ۱۴۰۰» آغاز شد. سقف خرید کتاب در طرح تابستانه از 200 هزار تومان به 300 هزار تومان افزایش می‌یابد.

فرهنگستان زبان و ادب فارسی اعلام کرد به زودی امکان بهره‌مندی پژوهشگران از پیکره فرهنگ‌نویسی فرهنگستان، به‌صورت برخط، فراهم می‌شود.

با ترجمه «محمد الامین الكرخی» شاعر عراقی و «رشید وحتی» شاعر مراکشی؛ کتاب «شبی دوخته‌شده با آذرخش» ترجمه کامل اشعار عباس کیارستمی به عربی در مراکش منتشر شد

محمدرضا حکیمی که چند روزی بنا به تشخیص تیم پزشکی پس از دریافت دُز دوم واکسن کرونا در بیمارستان بستری بود، از بیمارستان مرخص شد.