نقد: بررسی و تحلیل آثار

کودک و نوجوان

مقاله صوتی/ ویدئو

اخبـار

سایت دومین نمایشگاه مجازی کتاب تهران برای جست‌وجو، انتخاب کتاب و افزودن آن به بخش علاقه‌مندی‌ها از چهارشنبه بیست‌ونهم دی‌ماه ۱۴۰۰ به روی مخاطبان باز شد.
ایرج پزشکزاد نویسنده شهیر ایرانی و خالق دایی جان ناپلئون، در 94 سالگی در لس‌آنجلس درگذشت.
مصلای تهران میزبان نمایشگاه کتاب بین‌المللی تهران ۱۴۰۱ شد
بکتاش آبتین شاعر، نویسنده و مستندساز در 47 سالگی براثر کرونا درگذشت. بکتاش آبتین در زندان به این بیماری دچار شده بود.

مقاله صوتی/ویدئو

اخبـار

سایت دومین نمایشگاه مجازی کتاب تهران برای جست‌وجو، انتخاب کتاب و افزودن آن به بخش علاقه‌مندی‌ها از چهارشنبه بیست‌ونهم دی‌ماه ۱۴۰۰ به روی مخاطبان باز شد.

ایرج پزشکزاد نویسنده شهیر ایرانی و خالق دایی جان ناپلئون، در 94 سالگی در لس‌آنجلس درگذشت.

مصلای تهران میزبان نمایشگاه کتاب بین‌المللی تهران ۱۴۰۱ شد

بکتاش آبتین شاعر، نویسنده و مستندساز در 47 سالگی براثر کرونا درگذشت. بکتاش آبتین در زندان به این بیماری دچار شده بود.