{ کتاب }

تلاش وینش معطوف به دسترسی عموم مخاطبان به محصولات عرصه نشر است. در این مسیر هم حامی کتابفروشی‌های محلی است (خرید مسئولانه)، هم پاسخگوی خریدارانی که تقاضای دریافت سریع کتاب را دارند (خرید سریع) و هم قصد حمایت از محیط زیست را دارد (خرید کتاب الکترونیکی). می‌کوشیم تا امکان دسترسی مخاطبان با سلیقه‌های مختلف به کتاب‌های موردنظرشان را فراهم کنیم (خرید کتاب).

نام کتاب: نام نویسنده:
نام مترجم:شابک:
ناشر:سال چاپ:
نوبت چاپ:


کتاب ۱ تا ۱۰ از ۴۲۲۶ صفحه بعد
زندگی 0/3. انسان بودن در عصر هوش مصنوعی

زندگی 0/3. انسان بودن در عصر هوش مصنوعی

نویسنده: مکس تگمارک

مترجم: میثم محمد امینی

ناشر: فرهنگ نشر نو

نوبت چاپ: ۱

سال چاپ: ۱۳۹۷

تعداد صفحات: ۵۲۶

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

مقاله این کتاب

نظر من

بچه رزمری

بچه رزمری

نویسنده: آیرا لوین

مترجم: محمد قائد

ناشر: کلاغ

نوبت چاپ: ۲

سال چاپ: ۱۳۹۵

تعداد صفحات: ۲۹۱

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

مقاله این کتاب

نظر من

MBA

MBA

نویسنده: جو اوئن‬ (JoeOwen)

مترجم: علیرضا صالحی

ناشر: سایبان

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

مقاله این کتاب

نظر من

آن سوی پیکر طبیعی: دیرین‌شناسی هورمون‌ها و جنسیت

آن سوی پیکر طبیعی: دیرین‌شناسی هورمون‌ها و جنسیت

نویسنده: نلی اُدشورن

مترجم: پروانه قاسمیان

ناشر: شیرازه

نوبت چاپ: ۱

سال چاپ: ۱۳۹۱

تعداد صفحات: ۲۸۸

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

مقاله این کتاب

نظر من

استخوان

استخوان

نویسنده: علی‌اکبر حیدری

ناشر: چشمه

نوبت چاپ: ۱

سال چاپ: ۱۳۹۸

تعداد صفحات: ۱۸۶

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

مقاله این کتاب

نظر من

مثل یک راهب فکر کن

مثل یک راهب فکر کن

نویسنده: جی شتی

مترجم: محمدمصطفی ابراهیمی

ناشر: نشر مون

سال چاپ: ۱۴۰۰

تعداد صفحات: ۳۵۱

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

نظر من

بدون فیلتر اینستاگرام چگونه اینستاگرام شد

بدون فیلتر اینستاگرام چگونه اینستاگرام شد

نویسنده: سارا فرایر

مترجم: روشنک رسول فیروزی، تهمینه نصرالهی

ناشر: نشر مون

سال چاپ: ۱۴۰۰

تعداد صفحات: ۳۹۷

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

نظر من

پیش از آنکه قهوه ات سرد شود

پیش از آنکه قهوه ات سرد شود

نویسنده: توشیکازو کاواگوچی

مترجم: روشنک ضرابی

ناشر: نشر مون

سال چاپ: ۱۴۰۰

تعداد صفحات: ۲۰۰

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

نظر من

آسوده گرایی

آسوده گرایی

نویسنده: گرگ مک‌کیون

مترجم: علی ابوالحسنی

ناشر: نشر مون

سال چاپ: ۱۴۰۰

تعداد صفحات: ۲۵۲

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

نظر من

هفتاد و پنج سال اول به روایت بهمن فرمان آرا

هفتاد و پنج سال اول به روایت بهمن فرمان آرا

نویسنده: محسن آزرم

ناشر: گیلگمش

نوبت چاپ: ۱

سال چاپ: ۱۳۹۹

تعداد صفحات: ۷۰۹

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

مقاله این کتاب

نظر من

کتاب ۱ تا ۱۰ از ۴۲۲۶ صفحه بعد