{لیست کتاب ها}

نام کتاب:نام نویسنده:
نام مترجم:شابک:
ناشر:سال چاپ:
نوبت چاپ:


کتاب ۱ تا ۱۰ از ۳۱۲۷ صفحه بعد
در برابر استبداد

در برابر استبداد

نویسنده کتاب: تیموتی اسنایدر

مترجم کتاب: بابک واحدی

ناشر: گمان

نوبت چاپ: ۶ سال چاپ: ۱۳۹۹

تعداد صفحات: ۱۲۰

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

نظر من

مامان جیغ جیغو

مامان جیغ جیغو

نویسنده کتاب: یوتا باوئر

مترجم کتاب: گیتا رسولی

رده بندی سنی کتاب: 2+

ناشر: انتشارات علمی و فرهنگی (پرنده‌ی آبی)

نوبت چاپ: ۲ سال چاپ: ۱۳۹۹

تعداد صفحات: ۳۶

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

مقاله این کتاب

نظر من

جنسیت و فلسفه سیاسی انتخابات

جنسیت و فلسفه سیاسی انتخابات

نویسنده کتاب: عباس محمدی اصل

ناشر: روشنگران

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۹۶

تعداد صفحات: ۱۳۶

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

نظر من

ارائه حرفه‌ای

ارائه حرفه‌ای

نویسنده کتاب: ایلین پینکاس

مترجم کتاب: رضا صادق، لعیا نبی‌فر

ناشر: آریانا قلم

نوبت چاپ: ۲ سال چاپ: ۱۳۹۷

تعداد صفحات: ۱۰۴

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

مقاله این کتاب

نظر من

تقلب

تقلب

نویسنده کتاب: دبورا ال رود

مترجم کتاب: مریم تقدیسی

ناشر: ققنوس

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۹۸

تعداد صفحات: ۳۳۵

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

نظر من

پایان دموکراسی

پایان دموکراسی

نویسنده کتاب: دیوید رانسیمن

مترجم کتاب: حسین پیران

ناشر: فرهنگ نشر نو

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۹۸

تعداد صفحات: ۲۶۲

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

نظر من

چگونه در انتخابات پیروز شویم؟

چگونه در انتخابات پیروز شویم؟

نویسنده کتاب: سیسرون

مترجم کتاب: شهاب الدین عباسی

ناشر: بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۹۹

تعداد صفحات: ۹۴

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

نظر من

ارثیه خانه‌خراب‌کن

ارثیه خانه‌خراب‌کن

نویسنده کتاب: جف کینی

مترجم کتاب: نسرین مهاجرانی

ناشر: پیدایش

تعداد صفحات: ۲۲۴

شابک: ۹۷۸۶۲۲۲۴۴۰۸۵۵

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

نظر من

آخرین ضربه

آخرین ضربه

نویسنده کتاب: جف کینی

مترجم کتاب: نسرین مهاجرانی

ناشر: پیدایش

نوبت چاپ: ۶ سال چاپ: ۱۳۹۶

تعداد صفحات: ۱۸۴

شابک: ۹۷۸-۹۶۴-۳۴۹-۹۱۱-۲

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

نظر من

یتی گرسنه

یتی گرسنه

نویسنده کتاب: تامی دونباواند

مترجم کتاب: سرور کتبی

ناشر: پیدایش

نوبت چاپ: ۵ سال چاپ: ۱۳۹۷

تعداد صفحات: ۱۴۴

شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۲۹۶-۱۶۲-۴

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

نظر من

کتاب ۱ تا ۱۰ از ۳۱۲۷ صفحه بعد