{ لیست کتاب }

تلاش وینش معطوف به دسترسی عموم مخاطبان به محصولات عرصه نشر است. در این مسیر هم حامی کتابفروشی‌های محلی است (خرید مسئولانه)، هم پاسخگوی خریدارانی که تقاضای دریافت سریع کتاب را دارند (خرید سریع) و هم قصد حمایت از محیط زیست را دارد (خرید کتاب الکترونیکی). می‌کوشیم تا امکان دسترسی مخاطبان با سلیقه‌های مختلف به کتاب‌های موردنظرشان را فراهم کنیم (خرید کتاب).

نام کتاب:نام نویسنده:
نام مترجم:شابک:
ناشر:سال چاپ:
نوبت چاپ:


شرح حق

شرح حق

نویسنده: به اهتمام وحیدآگاه، تهمورث بشیریه، محمد جلالی، امیرحسین سلیمیان

ناشر: نگاه معاصر

نوبت چاپ: ۱

سال چاپ: ۱۴۰۳

تعداد صفحات: ۲۲۳

شابک: ‫‬‭۹۷۸-۶۲۲۲۹۰۴۷۷۷

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

آوریل نافرجام

آوریل نافرجام

نویسنده: اسماعیل کاداره

مترجم:سجاد امیری

ناشر: تیسا

نوبت چاپ: ۱

سال چاپ: ۱۳۹۹

تعداد صفحات: ۲۱۰

شابک: ۹۷۸۶۰۰۸۹۴۲۹۷۹

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

دختری در تبعید

دختری در تبعید

نویسنده: اسماعیل کاداره

مترجم:محمود گودرزی

ناشر: چترنگ

نوبت چاپ: ۲

سال چاپ: ۱۴۰۱

تعداد صفحات: ۱۶۰

شابک: ۹۷۸۶۲۲۷۳۴۲۳۴۵‬‬

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

دختر آگاممنون

دختر آگاممنون

نویسنده: اسماعیل کاداره

مترجم:مهدی غبرایی

ناشر: نیماژ

نوبت چاپ: ۱

سال چاپ: ۱۴۰۱

تعداد صفحات: ۱۲۰

شابک: ۹۷۸۶۰۰۳۶۷۷۷۷۷

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

ژنرال ارتش مرده

ژنرال ارتش مرده

نویسنده: اسماعیل کاداره

مترجم:محمود گودرزی

ناشر: افق

نوبت چاپ: ۵

سال چاپ: ۱۴۰۳

تعداد صفحات: ۲۹۶

شابک: ۹۷۸۶۲۲۷۹۰۲۵۲۵

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

داستان یک رمان

داستان یک رمان

نویسنده: تامس ولف

مترجم:احمد کسایی پور

ناشر: کارنامه

نوبت چاپ: ۱

سال چاپ: ۱۴۰۲

تعداد صفحات: ۷۹

شابک: ۹۷۸۹۶۴۴۳۱۱۳۵۲

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

داستان های ایلیاد و ادیسه

داستان های ایلیاد و ادیسه

نویسنده: جین ورنر واتسون

مترجم:رضا خاکیانی

ناشر: کارنامه

نوبت چاپ: ۱

سال چاپ: ۱۴۰۳

تعداد صفحات: ۲۷۲

شابک: ۹۷۸۹۶۴۴۳۱۱۳۱۴

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

پدیدارشناسی ادراک

پدیدارشناسی ادراک

نویسنده: موریس مرلو پونتی

مترجم:مسعود علیا

ناشر: نی

نوبت چاپ: ۱

سال چاپ: ۱۴۰۳

تعداد صفحات: ۶۶۴

شابک: ۹۷۸۶۲۲۰۶۰۵۸۶۷

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

عجایب و غرایب

عجایب و غرایب

نویسنده: وحید رویانی آذری اسفراینی

ناشر: سخن

نوبت چاپ: ۱

سال چاپ: ۱۴۰۳

تعداد صفحات: ۵۱۲

شابک: ‏‫‭۹۷۸۶۲۲۷۷۰۶۹۳۲‬‬

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

سینمای زنان

سینمای زنان

نویسنده: الیسون باتلر

مترجم:طلیعه حسینی

ناشر: بان

نوبت چاپ: ۱

سال چاپ: ۱۴۰۳

تعداد صفحات: ۲۰۸

شابک: ‏‫‭۹۷۸۶۲۲۶۴۱۴۹۱۳‬‬

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب