{ کتاب }

تلاش وینش معطوف به دسترسی عموم مخاطبان به محصولات عرصه نشر است. در این مسیر هم حامی کتابفروشی‌های محلی است (خرید مسئولانه)، هم پاسخگوی خریدارانی که تقاضای دریافت سریع کتاب را دارند (خرید سریع) و هم قصد حمایت از محیط زیست را دارد (خرید کتاب الکترونیکی). می‌کوشیم تا امکان دسترسی مخاطبان با سلیقه‌های مختلف به کتاب‌های موردنظرشان را فراهم کنیم (خرید کتاب).

نام کتاب:نام نویسنده:
نام مترجم:شابک:
ناشر:سال چاپ:
نوبت چاپ:


کتاب ۱ تا ۱۰ از ۳۲۶۱ صفحه بعد
سوگواران

سوگواران

نویسنده کتاب: ابراهیم رهبر

ناشر: گلشایی

نوبت چاپ: ۲ سال چاپ: ۱۳۵۳

تعداد صفحات: ۱۱۰

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

مقاله این کتاب

نظر من

شبح معلم

شبح معلم

نویسنده کتاب: تونی بردمن

مترجم کتاب: زینب رضایی

تعداد صفحات: ۶۴

شابک: ۹۷۸۶۰۰۲۹۶۰۱۰۸

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

نظر من

دیگری جلد سه

دیگری جلد سه

نویسنده کتاب: یوکیتو آیاتسوجی

مترجم کتاب: احسان محمدزاده

تعداد صفحات: ۲۰۸

شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۲۹۶-۶۲۶-۱

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

نظر من

دیگری جلد دو

دیگری جلد دو

نویسنده کتاب: یوکیتو آیاتسوجی

مترجم کتاب: احسان محمدزاده

نوبت چاپ: ۱۳۹۸ سال چاپ: ۲۰۸

شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۲۹۶-۵۷۰-۷

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

نظر من

دیگری جلد چهار

دیگری جلد چهار

نویسنده کتاب: یوکیتو آیاتسوجی

مترجم کتاب: احسان محمدزاده

ناشر: پیدایش

تعداد صفحات: ۱۸۴

شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۲۹۶-۶۲۷-۸

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

نظر من

لیلی و مجنون

لیلی و مجنون

نویسنده کتاب: محمدکاظم مزینانی

ناشر: پیدایش

تعداد صفحات: ۲۴۰

شابک: ۹۷۸۹۶۴۳۴۹۹۱۳۶

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

نظر من

گیاهان شرور

گیاهان شرور

نویسنده کتاب: نیک آرنولد

مترجم کتاب: گیتا حجتی

ناشر: پیدایش

تعداد صفحات: ۱۹۴

شابک: ۹۷۸-۹۶۴-۳۴۹-۳۰۲-۸

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

نظر من

کافیه بپرسی!

کافیه بپرسی!

نویسنده کتاب: سونیا سوتومایر / تصویرگر: رافائل لوپز

مترجم کتاب: مرضیه ورشوساز

رده بندی سنی کتاب: 4+

ناشر: مهرسا

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۹۹

تعداد صفحات: ۳۲

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

مقاله این کتاب

نظر من

گوارش نفرت‌انگیز

گوارش نفرت‌انگیز

نویسنده کتاب: نیک آرنولد

مترجم کتاب: فیروزه معراج

ناشر: پیدایش

تعداد صفحات: ۱۸۴

شابک: ۹۷۸-۹۶۴-۳۴۹-۳۰۱-۱

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

نظر من

من نبودم!

من نبودم!

نویسنده کتاب: فرزانه رحمانی / تصویرگر: مژگان سعیدی

رده بندی سنی کتاب: 2+

ناشر: کتاب‌های میچکا (مبتکران)

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۹۸

تعداد صفحات: ۲۴

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

مقاله این کتاب

نظر من

کتاب ۱ تا ۱۰ از ۳۲۶۱ صفحه بعد