لیست کتاب ها

نام کتاب:نام نویسنده:
نام مترجم:شابک:
ناشر:سال چاپ:
نوبت چاپ:


کتاب ۱ تا ۱۰ از ۲۳۹۲ صفحه بعد
هیچ‌کس مثل تو مال اینجا نیست

هیچ‌کس مثل تو مال اینجا نیست

نویسنده کتاب: میراندا جولای

مترجم کتاب: فرزانه سالمی

ناشر: چشمه

نوبت چاپ: ۴ سال چاپ: ۱۳۹۸

تعداد صفحات: ۸۸

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

مقاله این کتاب

نظر من

اسطوره و سینما

اسطوره و سینما

نویسنده کتاب: استوارت ویتیلا

مترجم کتاب: محمد گذر آبادی

ناشر: هرمس

نوبت چاپ: ۴ سال چاپ: ۱۳۹۵

تعداد صفحات: ۳۵۹

شابک: ۹۷۸۹۶۴۳۶۳۵۵۴۱

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

نظر من

فیلمنامه‌نویسی پیشرفته

فیلمنامه‌نویسی پیشرفته

نویسنده کتاب: لیندا سیگر

مترجم کتاب: عباس اکبری

ناشر: نیلوفر

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۹۲

تعداد صفحات: ۳۲۸

شابک: ۹۷۸۹۶۴۴۴۸۵۶۶۴

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

نظر من

ساختار اسطوره‌ای در داستان و فیلمنامه

ساختار اسطوره‌ای در داستان و فیلمنامه

نویسنده کتاب: کریستوفر ووگلر

مترجم کتاب: عباس اکبری

ناشر: نیلوفر

نوبت چاپ: ۲ سال چاپ: ۱۳۹۰

شابک: ۹۷۸۹۶۵۱۲۱۳۲۵۰

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

نظر من

سفر نویسنده

سفر نویسنده

نویسنده کتاب: کریستوفر ووگلر

مترجم کتاب: محمد گذر آبادی

ناشر: مینوی خرد

نوبت چاپ: ۴ سال چاپ: ۱۳۹۸

تعداد صفحات: ۳۶۸

شابک: ۹۷۸۲۶۱۴۳۹۹۰۰۴۳۷

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

نظر من

سفر نویسنده

سفر نویسنده

نویسنده کتاب: کریستوفر ووگلر

مترجم کتاب: محمد گذر آبادی

ناشر: مینوی خرد

نوبت چاپ: ۴ سال چاپ: ۱۳۹۸

تعداد صفحات: ۳۶۸

شابک: ۹۷۸۲۶۱۴۳۹۹۰۰۴۳۷

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

مقاله این کتاب

نظر من

ساختار اسطوره‌ای در داستان و فیلمنامه

ساختار اسطوره‌ای در داستان و فیلمنامه

نویسنده کتاب: کریستوفر ووگلر

مترجم کتاب: عباس اکبری

ناشر: نیلوفر

نوبت چاپ: ۲ سال چاپ: ۱۳۹۰

شابک: ۹۷۸۹۶۵۱۲۱۳۲۵۰

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

مقاله این کتاب

نظر من

داستان؛ ساختار، سبک و اصول فیلمنامه‌نویسی

داستان؛ ساختار، سبک و اصول فیلمنامه‌نویسی

نویسنده کتاب: رابرت مکی

مترجم کتاب: محمد گذرآبادی

ناشر: هرمس

نوبت چاپ: ۲۶ سال چاپ: ۱۳۹۸

تعداد صفحات: ۳۲۴

شابک: ۹۷۸۹۶۴۳۶۳۰۴۳۰

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

نظر من

فیلمنامه‌نویسی پیشرفته

فیلمنامه‌نویسی پیشرفته

نویسنده کتاب: لیندا سیگر

مترجم کتاب: عباس اکبری

ناشر: نیلوفر

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۹۲

تعداد صفحات: ۳۲۸

شابک: ۹۷۸۹۶۴۴۴۸۵۶۶۴

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

مقاله این کتاب

نظر من

خلق شخصیت های ماندگار (سینما)

خلق شخصیت های ماندگار (سینما)

نویسنده کتاب: لیندا سیگر

مترجم کتاب: عباس اکبری

ناشر: امیرکبیر

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۹۴

تعداد صفحات: ۲۸۵

شابک: ۹۷۸۹۶۴۰۰۱۷۶۴۷

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

نظر من

کتاب ۱ تا ۱۰ از ۲۳۹۲ صفحه بعد