{ کتاب }

تلاش وینش معطوف به دسترسی عموم مخاطبان به محصولات عرصه نشر است. در این مسیر هم حامی کتابفروشی‌های محلی است (خرید مسئولانه)، هم پاسخگوی خریدارانی که تقاضای دریافت سریع کتاب را دارند (خرید سریع) و هم قصد حمایت از محیط زیست را دارد (خرید کتاب الکترونیکی). می‌کوشیم تا امکان دسترسی مخاطبان با سلیقه‌های مختلف به کتاب‌های موردنظرشان را فراهم کنیم (خرید کتاب).

نام کتاب: نام نویسنده:
نام مترجم:شابک:
ناشر:سال چاپ:
نوبت چاپ:


تکنوکراسی و سیاستگذاری اقتصادی در ایران

تکنوکراسی و سیاستگذاری اقتصادی در ایران

نویسنده: علی‌اصغر سعیدی؛ به روایت رضا نیازمند

ناشر: لوح فکر

نوبت چاپ: ۱۶

سال چاپ: ۱۴۰۰

تعداد صفحات: ۳۱۲

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

مقاله این کتاب

نظر من

اتللوی تابستانی

اتللوی تابستانی

نویسنده: نسبیه فضل‌اللهی

ناشر: ثالث

نوبت چاپ: ۱

سال چاپ: ۱۳۹۹

تعداد صفحات: ۱۳۸

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

مقاله این کتاب

نظر من

بازیآفرینی در گردشگری

بازیآفرینی در گردشگری

نویسنده: پائول بولنسی، رومن ایگر

مترجم: محمد اعجازی

ناشر: اگر

نوبت چاپ: ۱

سال چاپ: ۹۹

تعداد صفحات: ۲۰۸

شابک: ۹۷۸۶۲۲۹۷۶۱۸۱۶

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

نظر من

عصیان ریشه دار (بررسی سبک شناسانه ی شعر معاصر زنان)

عصیان ریشه دار (بررسی سبک شناسانه ی شعر معاصر زنان)

نویسنده: گالله هنری

ناشر: اگر

نوبت چاپ: ۱

سال چاپ: ۱۴۰۰

تعداد صفحات: ۲۳۲

شابک: ۹۷۸۶۲۲۹۷۹۲۲۹۲

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

نظر من

راهنمای رستگاری در جابلقا

راهنمای رستگاری در جابلقا

نویسنده: علی مرسلی اهری

ناشر: اگر

نوبت چاپ: ۱

سال چاپ: ۹۹

تعداد صفحات: ۲۷۲

شابک: ۹۷۸۶۲۲۹۷۶۱۸۴۷

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

نظر من

تغییر

تغییر

نویسنده: گریم ماکستون

مترجم: علی مهرآیین

ناشر: اگر

نوبت چاپ: ۱

سال چاپ: ۹۹

تعداد صفحات: ۱۵۰

شابک: ۹۷۸۶۲۲۹۷۶۱۸۲۳

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

نظر من

اهل کاشانم

اهل کاشانم

نویسنده: آرش نورآقایی

ناشر: اگر

نوبت چاپ: ۱

سال چاپ: ۹۹

تعداد صفحات: ۴۹۶

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

نظر من

100 میراث ایران

100 میراث ایران

نویسنده: آرش نورآقایی

ناشر: اگر

نوبت چاپ: ۱

سال چاپ: ۱۴۰۰

تعداد صفحات: ۲۵۶

شابک: ۹۷۸۶۰۰۹۳۱۵۸۸۸

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

نظر من

بابا بیا خانه

بابا بیا خانه

نویسنده: ا ِ پریل انسیسو

مترجم: هومن شکرایی

ناشر: اگر

نوبت چاپ: ۱

سال چاپ: ۱۴۰۰

تعداد صفحات: ۱۱۲

شابک: ۹۷۸۶۲۲۹۷۶۱۸۶۱

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

نظر من

بایگانی کودکان گمشده

بایگانی کودکان گمشده

نویسنده: والریا لوئیزلی

مترجم: ویدا اسالمیه

ناشر: اگر

نوبت چاپ: ۱

سال چاپ: ۱۴۰۰

تعداد صفحات: ۳۸۴

شابک: ۹۷۸۶۲۲۹۷۶۱۸۵۴

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

نظر من