لیست کتاب ها

نام کتاب:نام نویسنده:
نام مترجم:شابک:
ناشر:سال چاپ:
نوبت چاپ:


کتاب ۱ تا ۱۰ از ۱۵۶۶ صفحه بعد
باغی میان دو خیابان: چهار هزار و یک روز از زندگی کامران دیبا در گفتگو با رضا دانشور

باغی میان دو خیابان: چهار هزار و یک روز از زندگی کامران دیبا در گفتگو با رضا دانشور

نویسنده کتاب: رضا دانشور

ناشر: نشر بن‌گاه

نوبت چاپ: ۲ سال چاپ: ۱۳۹۵

تعداد صفحات: ۲۶۱

تهیه این کتاب

مقاله این کتاب

نظر من

شکستن طلسم وحشت [محاکمه شگفت‌انگیز و پایان‌ناپذیر ژنرال اگوستو پینوشه]

شکستن طلسم وحشت [محاکمه شگفت‌انگیز و پایان‌ناپذیر ژنرال اگوستو پینوشه]

نویسنده کتاب: آریل دورفمن

مترجم کتاب: زهرا شمس

ناشر: کرگدن

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۹۷

تعداد صفحات: ۱۹۴

تهیه این کتاب

مقاله این کتاب

نظر من

زنان سیبیلو و مردان بی‌ریش: نگرانی‌های جنسیتی در مدرنیته‌ی ایرانی

زنان سیبیلو و مردان بی‌ریش: نگرانی‌های جنسیتی در مدرنیته‌ی ایرانی

نویسنده کتاب: افسانه نجم‌آبادی

مترجم کتاب: آتنا کامل و ایمان وقفیان

ناشر: تیسا

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۹۶

تعداد صفحات: ۱۵۰

تهیه این کتاب

مقاله این کتاب

نظر من

از نجوای سنت تا غوغای پاپ

از نجوای سنت تا غوغای پاپ

نویسنده کتاب: محمود خوشنام

ناشر: فرهنگ جاوید

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۹۷

تعداد صفحات: ۶۲۹

تهیه این کتاب

مقاله این کتاب

نظر من

حق حیوان، خطای انسان: درآمدی به فلسفه اخلاق

حق حیوان، خطای انسان: درآمدی به فلسفه اخلاق

نویسنده کتاب: تام ریگان

مترجم کتاب: بهنام خداپناه

ناشر: کرگدن

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۹۷

تعداد صفحات: ۲۳۷

تهیه این کتاب

مقاله این کتاب

نظر من

یک چیز سیاه

یک چیز سیاه

نویسنده کتاب: رضا دالوند

ناشر: فاطمی(کتاب طوطی)

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۹۷

تعداد صفحات: ۲۸

تهیه این کتاب

مقاله این کتاب

نظر من

تصویر دختری در آخرین لحظه

تصویر دختری در آخرین لحظه

نویسنده کتاب: سیامک گلشیری

ناشر: چشمه

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۹۷

تعداد صفحات: ۱۴۹

تهیه این کتاب

مقاله این کتاب

نظر من

تولستوی و مرگ: یک تفسیر

تولستوی و مرگ: یک تفسیر

نویسنده کتاب: گری جان

مترجم کتاب: ایرج کریمی

ناشر: دف

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۹۷

تعداد صفحات: ۲۳۰

تهیه این کتاب

مقاله این کتاب

نظر من

به رنگ دانوب

به رنگ دانوب

نویسنده کتاب: واهه آرمن

ناشر: چشمه

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۹۷

تعداد صفحات: ۱۲۶

تهیه این کتاب

مقاله این کتاب

نظر من

کودکی را می‌زنند: گزیده‌ای از مقالات روانکاوی بالینی زیگموند فروید

کودکی را می‌زنند: گزیده‌ای از مقالات روانکاوی بالینی زیگموند فروید

نویسنده کتاب: زیگموند فروید

مترجم کتاب: مهدی حبیب‌زاده

ناشر: نی

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۹۷

تعداد صفحات: ۲۱۶

تهیه این کتاب

مقاله این کتاب

نظر من

کتاب ۱ تا ۱۰ از ۱۵۶۶ صفحه بعد