وینش سایت معرفی و نقد کتاب
سایت معرفی و نقد کتاب وینش لگو

برچسب: احمد شاملو

آیدا در آینه

آیدا در آینه

احمد شاملو بنیان‌گذار شعر سپید و یکی از بزرگترین شاعران معاصر ایران است که کتاب‌هایش چندین دهه جزء

اندیشه و هنر شهریور 34

نقد احمد شاملو بر «یکلیا و تنهایی او»

شاملوی سی‌وسه ساله بسیار مجذوب کتاب اول تقی مدرسی، نویسنده‌ای یازده سال جوان‌تر از خود او، شده است. از مطلبی که برای نشریه «اندیشه و هنر» نوشته پیداست. گرچه در این مطلب هم سویه‌های انتقادی فراموش او نشده است: «برای یکلیا از افسانه‌های تورات الهام گرفته شده است و آن را می‌توان تنها با –مردی که مرده بود- اثر دی. اچ. لاورنس، مقایسه کرد روشن است که نویسنده کوشش بسیار به جا آورده تا انشای کتاب به سیاق انشای متون مقدسه باشد. اما اگرچه این کوشش بعضی جاها با قدرت بسیار به چشم می‌خورد، لیکن به طور کلی به موفقیت نیانجامیده است.» اما «قدرت محتوای کتاب، چشم را به روی نقایص نگارشی آن می‌بندد. جسارت مطلب، عذر نارسائی بعضی جملات کتاب و یا یک دست نبودن انشای آن است.»

دن آرام

دن آرام

در دن آرام اتفاقات و سرگذشت خانواده «دن کازاک» درحاشیه‌ای از رود باشکوه و آرام «دن» روایت می‌شود،

پابرهنه ها

پابرهنه ها

نویسنده کتاب پابرهنه‌ها، زاهارا استانکو رومانیایی است و در سال ۱۹۰۲ در روستایی در جنوب رومانی در فقر

شازده کوچولو

شازده کوچولو

تعداد ترجمه‌های شازده کوچولو به زبان فارسی خیلی زیاد است و کماکان هر ازگاهی ترجمه‌ی جدیدی از آن

آیدا در آینه

آیدا در آینه

احمد شاملو بنیان‌گذار شعر سپید و یکی از بزرگترین شاعران معاصر ایران است که کتاب‌هایش چندین دهه جزء

اندیشه و هنر شهریور 34

نقد احمد شاملو بر «یکلیا و تنهایی او»

شاملوی سی‌وسه ساله بسیار مجذوب کتاب اول تقی مدرسی، نویسنده‌ای یازده سال جوان‌تر از خود او، شده است. از مطلبی که برای نشریه «اندیشه و هنر» نوشته پیداست. گرچه در این مطلب هم سویه‌های انتقادی فراموش او نشده است: «برای یکلیا از افسانه‌های تورات الهام گرفته شده است و آن را می‌توان تنها با –مردی که مرده بود- اثر دی. اچ. لاورنس، مقایسه کرد روشن است که نویسنده کوشش بسیار به جا آورده تا انشای کتاب به سیاق انشای متون مقدسه باشد. اما اگرچه این کوشش بعضی جاها با قدرت بسیار به چشم می‌خورد، لیکن به طور کلی به موفقیت نیانجامیده است.» اما «قدرت محتوای کتاب، چشم را به روی نقایص نگارشی آن می‌بندد. جسارت مطلب، عذر نارسائی بعضی جملات کتاب و یا یک دست نبودن انشای آن است.»

دن آرام

دن آرام

در دن آرام اتفاقات و سرگذشت خانواده «دن کازاک» درحاشیه‌ای از رود باشکوه و آرام «دن» روایت می‌شود،

پابرهنه ها

پابرهنه ها

نویسنده کتاب پابرهنه‌ها، زاهارا استانکو رومانیایی است و در سال ۱۹۰۲ در روستایی در جنوب رومانی در فقر

شازده کوچولو

شازده کوچولو

تعداد ترجمه‌های شازده کوچولو به زبان فارسی خیلی زیاد است و کماکان هر ازگاهی ترجمه‌ی جدیدی از آن