کلیدواژه طلایی نوآور معماری اجرا: کلیدواژه آزمون های نظام مهندسی به تفکیک ریزموضوع

نویسنده کتاب: محمدحسین علیزاده

ناشر: نوآور

نوبت چاپ: ۳ سال چاپ: ۱۳۹۷

تعداد صفحات: ۵۷۸

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۶۸۳۸۵۵

تهیه این کتاب