روز: 19 خرداد 1399

کتاب کودک

آدم‌ها به چه دردی می‌خورند؟

بچه‌ی آدم داستانی ساده و طنزآمیز برای فکر کردن است. اگرچه از خواندن آن لذت فراوانی خواهید برد، سؤالات بی‌شماری در سرتان ایجاد می‌شود که تا مدت‌ها رهایتان نمی‌کند. مثلا «یک بچه‌ی آدم واقعا به چه دردی می‌خورد؟ بچه‌ی آدم مفیدتر است یا زیرلیوانی؟ چرا گوسفندها و گاوها و مرغ‌ها از ما به‌دردبخورترند؟ و…» کتابی که خواندنش می‌تواند برای کودکان سال‌های نخست دبستان، مربیان، والدین و حتی بزرگسالان لذت‌بخش باشد.

عباس میرزا

زخم‌های کاری جنگ‌های ایران و روس

جنگ‌های ایران و روس یا بهتر بگوییم شکست ایران در دو جنگ با روسیه از مهم‌ترین اتفاقات تاریخ دویست سال اخیر ایران است. چرا که ریشه بسیاری از حقارت‌ها و همین‌طور تلاش برای بیداری در اذهان ایرانیان بوده است. سال‌های زخمی که از قدرت گرفتن خان قاجار روایتش را آغاز می‌کند دو امتیاز مهم دارد: دوری از روایات مسلط تاریخی در چند دهه اخیر، و سرک کشیدن به اسنادی که به زبان‌های ترکی و روسی و گرجی نگاشته شده‌اند و به خاطر زبان‌ندانی محققین کمتر دیده شده‌اند. در مقابل انتقاداتی هم به کتاب وارد است که برای آگاهی از این می‌توانید نقد زیر را بخوانید.