سایت معرفی و نقد کتاب وینش
سایت معرفی و نقد کتاب وینش

روز: 4 مرداد 1399

ترجمه

آیا کتاب‌ها ماهیت و جوهرشان را در ترجمه از دست می‌دهند؟

بحث درباره ترجمه، فواید یا مشکلاتش، میزان وفاداری یا دورشدنش از جانمایه‌ی اثر همیشه وجود داشته است. دو منتقد ادبی در جایگاه مخالف و موافق ترجمه از فواید و مشکلات آن می‌گویند. یکی معتقد است کتاب‌ها هرچه باشند باز عمارت‌هایی در زبان هستند و زبان پویا و قابل انعطاف است و دیگری فکر می‌کند نهایتاً ترجمه اصل نیست، بلکه تاویل و تفسیر یک شخص از متنی است که همیشه از خواننده فاصله خواهد داشت.

سندرومی به نام جلسات هیئت‌مدیره

شاید برای شما هم اتفاق افتاده باشد که برای ملاقات مدیرعامل یک شرکت، پشت در اتاق به مدت طولانی انتظار کشیده‌اید، بیشترین بهانه‌ای که برای عدم اجازه ملاقات گفته می‌شود این است که آقای مدیر در جلسه تشریف دارند! درحالی‌که همیشه این سؤال مطرح می‌شود که چرا آقای مدیر همیشه در جلسه هستند؟ اصلاً این جلسات چه چیزی هستند؟ و چه کارایی و عملکرد مثبتی به همراه دارند؟
باید گفت که، در میان جلساتی که در شرکت‌ها برگزار می‌شود، جلسات هیئت‌مدیره از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

آیا باید از کتابفروشی‌ها خداحافظی کنیم؟

در یک ماه گذشته خبر تعطیلی چند کتابفروشی مستقل را شنیده‌ایم. من جزو نسلی هستم که لذت چرخ زدن میان کتاب‌ها در کتابفروشی‌ها را چشیده‌ام و برایم بسیار مطلوب است. به گمانم همان طور که آمدن کتاب دیجیتال باعث ورافتادن نسل کتاب کاغذی نشد، فروش اینترنتی کتاب هم باعث حذف کتابفروشی و میل به حضور در آن نخواهد شد. اما چطور انتظار داریم که کتابفروشی‌های محبوب محلی‌مان بتوانند با همان شکل و سیاق چهل سال پیش به حیات خود ادامه بدهند؟