زندگی دومت زمانی آغاز می‌شود که می‌فهمی فقط یک زندگی داری

نویسنده کتاب: رافائل ژیئوردانو

مترجم کتاب: معصومه خطیبی‌بایگی

ناشر: البرز

نوبت چاپ: ۲ سال چاپ: ۱۳۹۷

تعداد صفحات: ۲۰۸

شابک: ۹۷۸۹۶۴۴۴۲۹۹۵۸

تهیه این کتاب