وینش سایت معرفی و نقد کتاب
سایت معرفی و نقد کتاب وینش لگو

روز: 30 مرداد 1401

پادشکننده

چگونه از جهان پادشکننده ها سود ببریم؟

از نظر نویسنده کتاب پادشکننده؛ آنچه از بی‌نظمی بهره می‌برد، پادشکنندگی چیزی فراتر از تاب‌آوری یا استواری است. تاب‌آور کسی است که در مقابل شوک‌ها و نوسانات مقاومت می‌کند و همانی که بود باقی می‌ماند، اما پادشکننده در مواجهه با شوک‌ها و نوسان‌ها از آن چیزی که بود بهتر می‌شود. این خصیصه‌ی هر آن چیزی است که با زمان تغییر می‌کند: تکامل، فرهنگ، ایده‌ها، انقلاب‌ها، نظام‌های سیاسی، نوآوری‌های فناورانه، نظام‌های حقوقی و… حتی وجود خودمان به عنوان گونه‌هایی روی این سیاره.

خدای چیزهای کوچک

در حال‌وهوای فاجعه

برای طرفداران روایت‌های غیرخطی، «خدای چیزهای کوچک» می‌تواند تجربه‌ای شگفت و فراموش‌‌­نشدنی باشد. رمانی که نویسنده‌ی هند‌ی‌الاصلش آرونداتی روی را به شهرت جهانی رساند و جایزه­‌ی ادبی من بوکر را به خانه­­‌ی او آورد. رمان روایت‌گر روزی در سال 1969 است که طی آن زندگی یک خانواده­ برای همیشه دگرگون می‌شود. در آن روز اتفاقی هولناک در رودخانه‌ی عصیان‌گر روستای آیه‌منم در هند رخ می‌دهد. نقطه­‌ی مرکزی رمان همین رخداد است که وقایع دیگر در چرخشی اندوه‌بار پیرامون آن می‌گردند و ما در هر گردش به یک زاویه­‌ی تاریک این روایت غریب نگاه می‌اندازیم. به آن چیزهای کوچک و به‌ظاهر بی‌اهمیت زندگی.

دو پتوی من

دو پتوی مهاجرها

چه بر کودکی که کشورش را ترک می کند و تمام چیزهای آشنایش از خانه و محیط زندگی گرفته تا درختان، حیوانات و زبانش را جا می‌گذارد تا در محیط جدید پذیرفته شود، خواهد گذشت؟ ایرنا کوبالد و فریا بلک وود با خلق این کتاب تصویری شگفت انگیز مخاطب را با این مساله رو در رو می‌کنند تا به درک درستی از معنای مهاجرت برسیم.