لیست کتاب ها

نام کتاب:نام نویسنده:
نام مترجم:شابک:
ناشر:سال چاپ:
نوبت چاپ:


کتاب ۱ تا ۱۰ از ۱۳۹ صفحه بعد
هاملت در نم نم باران

هاملت در نم نم باران

نویسنده کتاب: اصغر عبداللهی

ناشر: چشمه

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۹۸

تعداد صفحات: ۹۸

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

مقاله این کتاب

نظر من

ابله

ابله

نویسنده کتاب: فئودور داستایوفسکی

مترجم کتاب: سروش حبیبی

ناشر: چشمه

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

نظر من

کابوس‌های درخت پرتقال

کابوس‌های درخت پرتقال

نویسنده کتاب: مائده مرتضوی

ناشر: چشمه

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۹۹

تعداد صفحات: ۱۵۱

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

مقاله این کتاب

نظر من

بچه‌های سبز

بچه‌های سبز

نویسنده کتاب: اولگا توکارچوک

مترجم کتاب: کاوه میرعباسی

ناشر: چشمه

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۹۹

تعداد صفحات: ۵۱

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

مقاله این کتاب

نظر من

تغییر

تغییر

نویسنده کتاب: مو یان

مترجم کتاب: سیمین زرگران

ناشر: چشمه

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۹۹

تعداد صفحات: ۹۴

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

مقاله این کتاب

نظر من

دزد مو وزوزی و انسان فرهیخته

دزد مو وزوزی و انسان فرهیخته

نویسنده کتاب: محسن پوررمضانی

ناشر: چشمه

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۹۹

تعداد صفحات: ۱۱۷

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

مقاله این کتاب

نظر من

ج

ج

نویسنده کتاب: پیمان هوشمندزاده

ناشر: چشمه

نوبت چاپ: ۲ سال چاپ: ۱۳۹۹

تعداد صفحات: ۱۰۵

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

مقاله این کتاب

نظر من

کتاب سیاه

کتاب سیاه

نویسنده کتاب: اورهان پاموک

مترجم کتاب: عین اله غریب

ناشر: چشمه

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۹۴

تعداد صفحات: ۶۵۴

شابک: ۹۷۸۶۰۰۲۲۹۵۱۳۲

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

نظر من

صدسال داستان‌نویسی ایران / جلد اول

صدسال داستان‌نویسی ایران / جلد اول

نویسنده کتاب: حسن میرعابدینی

ناشر: چشمه

نوبت چاپ: ۶ سال چاپ: ۱۳۸۰

تعداد صفحات: ۴۰۰

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

مقاله این کتاب

نظر من

ماه غمگین، ماه سرخ

ماه غمگین، ماه سرخ

نویسنده کتاب: رضا جولایی

ناشر: چشمه

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۹۹

تعداد صفحات: ۱۶۸

تاکنون 3 نفر به این کتاب امتیاز داده‌اند

تهیه این کتاب

مقاله این کتاب

نظر من

کتاب ۱ تا ۱۰ از ۱۳۹ صفحه بعد