{لیست کتاب ها}

نام کتاب:نام نویسنده:
نام مترجم:شابک:
ناشر:سال چاپ:
نوبت چاپ:


کتاب ۱ تا ۱۰ از ۱۴۸ صفحه بعد
هرس

هرس

نویسنده کتاب: نسیم مرعشی

ناشر: چشمه

نوبت چاپ: ۲۷ سال چاپ: ۱۳۹۹

تعداد صفحات: ۱۸۵

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

مقاله این کتاب

نظر من

قواعد واگیری

قواعد واگیری

نویسنده کتاب: آدام کوچارسکی

مترجم کتاب: علی معظمی

ناشر: چشمه

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۹۹

تعداد صفحات: ۴۰۲

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

نظر من

جای خالی سلوچ

جای خالی سلوچ

نویسنده کتاب: محمود دولت‌آبادی

ناشر: چشمه

نوبت چاپ: ۱۴ سال چاپ: ۱۳۹۸

تعداد صفحات: ۴۴۱

تاکنون 2 نفر به این کتاب امتیاز داده‌اند

مقاله این کتاب

نظر من

پیاده

پیاده

نویسنده کتاب: بلقیس سلیمانی

ناشر: چشمه

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۹۷

تعداد صفحات: ۲۱۸

تاکنون 2 نفر به این کتاب امتیاز داده‌اند

تهیه این کتاب

مقاله این کتاب

نظر من

سوروسات در سوراخ موش

سوروسات در سوراخ موش

نویسنده کتاب: خوان پابلو ویالوبوس

مترجم کتاب: محمدرضا فرزاد

ناشر: چشمه

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۹۹

تعداد صفحات: ۱۰۶

تاکنون 1 نفر به این کتاب امتیاز داده‌اند

تهیه این کتاب

مقاله این کتاب

نظر من

تو در قاهره خواهی مرد

تو در قاهره خواهی مرد

نویسنده کتاب: حمیدرضا صدر

ناشر: چشمه

نوبت چاپ: ۶ سال چاپ: ۱۳۹۸

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

نظر من

شناخت اساطیر ایران

شناخت اساطیر ایران

نویسنده کتاب: جان هینلز

مترجم کتاب: ژاله آموزگار

ناشر: چشمه

نوبت چاپ: ۲۲ سال چاپ: ۱۳۹۹

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

نظر من

کتاب صوتی خون خورده

کتاب صوتی خون خورده

نویسنده کتاب: مهدی یزدانی خرم

ناشر: رادیو گوشه/ چشمه

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

نظر من

صوتی هنر شفاف اندیشیدن

صوتی هنر شفاف اندیشیدن

نویسنده کتاب: رولف دوبلی

مترجم کتاب: عادل فردوسی پور، بهزاد توکلی، علی شهروز

ناشر: رادیو گوشه / نشر چشمه

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

نظر من

هاملت در نم نم باران

هاملت در نم نم باران

نویسنده کتاب: اصغر عبداللهی

ناشر: چشمه

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۹۸

تعداد صفحات: ۹۸

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

مقاله این کتاب

نظر من

کتاب ۱ تا ۱۰ از ۱۴۸ صفحه بعد