سایت معرفی و نقد کتاب وینش
سایت معرفی و نقد کتاب وینش

روز: 3 تیر 1399

مهاجرت

مهاجرت، به ایران

کشور ما در این چهاردهه اخیر هم مهاجرفرست بوده است، هم مهاجرپذیر. حالا کمتر کسی است که دوست و آشنا و فامیلی نداشته باشد که وطن را به خاطر زندگی بهتر ترک کرده است. همزمان چند میلیون مهاجر هم در ایران زندگی می‌کنند که اغلب از کشورهای همسایه به خاطر فرار از ناامنی به ایران آمده‌اند. درباره این مهاجرین و زندگی آن‌ها در ایران چه کتاب‌هایی نوشته شده؟ پرونده حاضر تلاشی است مقدماتی برای یافتن پاسخ این سوال.

سیب‌های کابل شیرین است

سیب‌های کابل شیرین است

سیب‌های کابل شیرین است مجموعه‌ای است از انشاهای دختران نوجوان مهاجر افغانستانی در ایران و یک گفت‌وگو با بچه‌های افغان در شهر بم، به همراه دو مقاله در تحلیل این گفت‌وگو و شناخت پدیده مهاجرت از افغانستان به ایران. کتاب به سه زبان فارسی و پشتو و انگلیسی منتشر شده است و ناشر دولتی دارد. با این حال از همین گفت‌وگوها و انشاهای بچه‌ها چیزهای زیادی می‌توان درباره جامعه مهاجر افغان آموخت. بچه‌های نسل دوم مهاجر هویت خود را چطور تعریف می‌کنند؟ وطن را چگونه درک می‌کنند؟ چه مسائلی باعث آزارشان شده؟ و پاسخِ سوالاتی دیگر.

مهاجرین لهستانی/پناهندگان لهستانی

داستانی درباره پناهندگان لهستانی در ایران

مصطفی انصافی نویسنده و منتقد جوانی است که در کارنامه‌اش نوشتن دو رمان، چند داستان کوتاه، نقد و مقاله و سردبیری سایت ادبی رمان ۵۱ را از سال ۹۳ تا ۹۶ دارد. رمان تو به اصفهان بازخواهی گشت، اولین کتاب او بود که در سال ۱۳۹۵ به چاپ رسید، داستانی که به ماجرای لهستانی‌های آمده به ایران در خلال جنگ دوم جهانی می‌پردازد.