آیدا در آینه

نویسنده کتاب: احمد شاملو

ناشر: نگاه

نوبت چاپ: ۹ سال چاپ: ۱۳۹۷

تعداد صفحات: ۸۶

شابک: ۹۷۸۹۶۴۶۷۳۶۹۷۹

تهیه این کتاب