سایت معرفی و نقد کتاب وینش
سایت معرفی و نقد کتاب وینش

برچسب: ژانر علمی تخیلی

ژول ورن، قدیس محافظ داستان‌های علمی تخیلی

برای بسیاری از ما متولدین دهه‌­های پنجاه و شصت، کتاب‌های ژول ورن با آن طرح جلدهای بی‌نظیر و ترجمه‌­های کم‌نقص و روان که اکثراً هم انتشارات ارغوان منتشرشان می‌­کرد، نقطه­‌ی آغاز کتاب‌خوان شدن بسیاری از ما و پلی برای عبور از کودکی به نوجوانی بودند. برداشتن اولین گام‌­های بسیاری از ما در مسیر رفاقت با کتاب, زلف گره زدن با فرهنگ و حتی ایجاد میل به نوشتن از همین آثار شروع شد. نقش این کتابها در زندگی فرهنگی ما، همان نقشی بود که در آن دوران زمین‌­های خاکی در زندگی حرفه‌­ای فوتبالیست‌­ها ایفا می‌کرد. نقطه‌­ی آغازی بودند برای رسیدن به سطوح بالاتر. پله‌­ی اول بالا رفتن و گام اول صعود.

ژول ورن، قدیس محافظ داستان‌های علمی تخیلی

برای بسیاری از ما متولدین دهه‌­های پنجاه و شصت، کتاب‌های ژول ورن با آن طرح جلدهای بی‌نظیر و ترجمه‌­های کم‌نقص و روان که اکثراً هم انتشارات ارغوان منتشرشان می‌­کرد، نقطه­‌ی آغاز کتاب‌خوان شدن بسیاری از ما و پلی برای عبور از کودکی به نوجوانی بودند. برداشتن اولین گام‌­های بسیاری از ما در مسیر رفاقت با کتاب, زلف گره زدن با فرهنگ و حتی ایجاد میل به نوشتن از همین آثار شروع شد. نقش این کتابها در زندگی فرهنگی ما، همان نقشی بود که در آن دوران زمین‌­های خاکی در زندگی حرفه‌­ای فوتبالیست‌­ها ایفا می‌کرد. نقطه‌­ی آغازی بودند برای رسیدن به سطوح بالاتر. پله‌­ی اول بالا رفتن و گام اول صعود.