سایت معرفی و نقد کتاب وینش
سایت معرفی و نقد کتاب وینش

برچسب: افغانستان

جانستان کابلستان

جانستان کابلستان

مشهورترین سفرنامه‌ی افغانستان که در سال‌های اخیر منتشر شده جانستان کابلستان است. رضا امیرخانی خسته از حوادث پس

طالبان موبایل-min

طالبان و افغانستان از نمای نزدیک

طالبان و افغانستان از نمای نزدیک؛ حالا دوباره در قرن بیست‌ویکم بعد از سال‌ها کشمکش دوباره طالبان… حالا دو سال است که دوباره طالبان بر افغانستان حکمران شده است و میلیون‌ها نفر از این کشور مهاجرت کرده‌اند. به بهانه‌ی دو ساله شدن تسلط دراماتیک طالبان بر افغانستان پرونده‌ای برای شناخت بیشتر «طالبان» و «افغان‌ها» را در وینش می‌خوانیم…

وقتی مجاهد خندید

وقتی مجاهد خندید

زهرا مشتاق روزنامه‌نگار و منتقد سینما است. او یادداشت‌های زیادی در روزنامه‌های مختلف به چاپ رسانده و در

سینماگر شهر نقره (1)

سینماگر شهر نقره

«سینماگر شهر نقره» به جرئت یکی از بهترین رمان‌های محمدآصف سلطان‌زاده است. رمانی در مورد مواجهه‌ی یک عاشق

طالبان_سپاهیان_خدا_در_نبرد_اشتباهی

طالبان

طالبان، سپاهیان خدا در نبردی اشتباهی- خاطراتی از سفر به افغانستان در زمان طالبان و گفت‌وگو با سران

بادبادک باز

بادبادک باز

«بادبادک باز» کتابی است که خالد حسینی نویسنده افغانستانی ساکن آمریکا را به کتاب‌خوان‌ها معرفی کرد و باعث

مهاجر مرجوعی کتابم را از خودم بخرید

کتابم را از خودم بخرید

مرد ۳۵ ساله‌ی ایرانی که در موج مهاجرتی به اروپا خودش را افغانستانی جا می‌زند و به صورت غیرقانونی از مرزهای خشکی و دریایی عبور می‌کند و بعد از رد شدن از ترکیه و یونان و صربستان و کرواسی و تعدادی کشور دیگر خودش را به آلمان می‌رساند تا در این کشور پناهنده شود. اما در‌ آن‌جا پناهندگی‌اش پذیرفته نمی‌شود و حالا او را سوار هواپیما کرده‌اند که بفرستندش به افغانستان. به سرزمینی که ادعا کرده اهل آن‌جاست!

 

 

افغانستانی ها در شهر تهران

ادغام مهاجران افغانستانی‌ در شهر تهران

تقریباً یک سوم مهاجران قانونی کشور در شهر و حواشی تهران زندگی می‌کنند. پویا علاءالدینی و همکارانش در کتاب «افغانستانی‌ها در شهر تهران» کوشیده‌اند با شیوه‌ای توصیفی، اجرای مشاهدات میدانی و مصاحبه‌های عمیق نیمه‌ساختاریافته، تصویری همه‌جانبه از زیست مهاجران افغانستانی در محله‌های فرحزاد، هرندی، امین‌آباد و کوره‌پزخانه‌های محمودآباد به دست بدهند. محلاتی که بیشترین تراکم حضور مهاجران افغانستانی در شهر تهران را دارند و مشت نمونه‌ی خروار از زیست این مهاجران هستند.

جانستان کابلستان

جانستان کابلستان

مشهورترین سفرنامه‌ی افغانستان که در سال‌های اخیر منتشر شده جانستان کابلستان است. رضا امیرخانی خسته از حوادث پس

طالبان موبایل-min

طالبان و افغانستان از نمای نزدیک

طالبان و افغانستان از نمای نزدیک؛ حالا دوباره در قرن بیست‌ویکم بعد از سال‌ها کشمکش دوباره طالبان… حالا دو سال است که دوباره طالبان بر افغانستان حکمران شده است و میلیون‌ها نفر از این کشور مهاجرت کرده‌اند. به بهانه‌ی دو ساله شدن تسلط دراماتیک طالبان بر افغانستان پرونده‌ای برای شناخت بیشتر «طالبان» و «افغان‌ها» را در وینش می‌خوانیم…

وقتی مجاهد خندید

وقتی مجاهد خندید

زهرا مشتاق روزنامه‌نگار و منتقد سینما است. او یادداشت‌های زیادی در روزنامه‌های مختلف به چاپ رسانده و در

سینماگر شهر نقره (1)

سینماگر شهر نقره

«سینماگر شهر نقره» به جرئت یکی از بهترین رمان‌های محمدآصف سلطان‌زاده است. رمانی در مورد مواجهه‌ی یک عاشق

طالبان_سپاهیان_خدا_در_نبرد_اشتباهی

طالبان

طالبان، سپاهیان خدا در نبردی اشتباهی- خاطراتی از سفر به افغانستان در زمان طالبان و گفت‌وگو با سران

بادبادک باز

بادبادک باز

«بادبادک باز» کتابی است که خالد حسینی نویسنده افغانستانی ساکن آمریکا را به کتاب‌خوان‌ها معرفی کرد و باعث

مهاجر مرجوعی کتابم را از خودم بخرید

کتابم را از خودم بخرید

مرد ۳۵ ساله‌ی ایرانی که در موج مهاجرتی به اروپا خودش را افغانستانی جا می‌زند و به صورت غیرقانونی از مرزهای خشکی و دریایی عبور می‌کند و بعد از رد شدن از ترکیه و یونان و صربستان و کرواسی و تعدادی کشور دیگر خودش را به آلمان می‌رساند تا در این کشور پناهنده شود. اما در‌ آن‌جا پناهندگی‌اش پذیرفته نمی‌شود و حالا او را سوار هواپیما کرده‌اند که بفرستندش به افغانستان. به سرزمینی که ادعا کرده اهل آن‌جاست!

 

 

افغانستانی ها در شهر تهران

ادغام مهاجران افغانستانی‌ در شهر تهران

تقریباً یک سوم مهاجران قانونی کشور در شهر و حواشی تهران زندگی می‌کنند. پویا علاءالدینی و همکارانش در کتاب «افغانستانی‌ها در شهر تهران» کوشیده‌اند با شیوه‌ای توصیفی، اجرای مشاهدات میدانی و مصاحبه‌های عمیق نیمه‌ساختاریافته، تصویری همه‌جانبه از زیست مهاجران افغانستانی در محله‌های فرحزاد، هرندی، امین‌آباد و کوره‌پزخانه‌های محمودآباد به دست بدهند. محلاتی که بیشترین تراکم حضور مهاجران افغانستانی در شهر تهران را دارند و مشت نمونه‌ی خروار از زیست این مهاجران هستند.