چای نعنا: سفرنامه و عکس‌های مراکش

نویسنده کتاب: منصور ضابطیان

ناشر: مثلث

نوبت چاپ: ۵ سال چاپ: ۱۳۹۷

تعداد صفحات: ۱۶۸

تهیه این کتاب