سایت معرفی و نقد کتاب وینش
سایت معرفی و نقد کتاب وینش

روز: 12 خرداد 1399

شمال

داستان شمال و جنوب مدار 38 درجه

داستان کره‌ی شمالی از کمی پیش از پایان جنگ دوم جهانی آغاز می‌شود. از زمانی که کره‌ای‌ها (مثل بسیاری دیگر از ساکنان مستعمرات ژاپن) به پایان استعمار ۳۵ ساله‌ی این امپراطوری بر سرزمین و سرنوشت خود امیدوار بودند. گویی تمام مبارزات می‌رفت که به ثمر بنشیند و تمام آرزوها می‌رفت که برآورده شود. ژاپن سنگر به سنگر در حال عقب‌نشینی بود، ایتالیا بی هیچ قید و شرطی تسلیم متفقین شده بود و شوروی فشار سنگینی به جبهه‌ی آلمان وارد کرده بود. این آغاز ماجرای کره بود.

نجف دریابندری

جایگاه دریابندری و سودای تغییر زبان

نجف دریابندری افرادی را برای اولین به مخاطب فارسی زبان معرفی کرد که به جای سودای تغییر جهان، سودای تغییر زبان را در سر داشتند. چیزی که کم و بیش نجف هم در جهان زبان فارسی دنبال آن بود و برای این مهم ترجمه را انتخاب کرده بود. ترجمه‌هایی که در زمانه خود و حتی امروز انقلابی در ترجمه‌های فارسی آثار ادبی به شمار می‌روند.