کمدی الهی

نویسنده کتاب: دانته آلیگیری

مترجم کتاب: محسن نیکبخت

ناشر: بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه

نوبت چاپ: ۷ سال چاپ: ۱۳۹۸

تعداد صفحات: ۱۴۱۴

شابک: ۹۷۸۶۰۰۵۰۲۶۴۱۲

تهیه این کتاب