دست نگه دار دزد!

نویسنده کتاب: هتر تکاوک

مترجم کتاب: کیوان عبیدی آشتیانی

ناشر: انتشارات فاطمی

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۹۵

تعداد صفحات: ۴۰

شابک: ۹۷۸-۹۶۴-۳۱۸۹-۰۳-۷

تهیه این کتاب