{کتاب ماه}

وینش هر ماه با انتخاب یک کتاب فرصت خرید آسان، مطالعه، معرفی‌، نگاه‌های متفاوت و طرح نکات مهم درباره آن کتاب را فراهم می‌کند.
ناشران، نویسندگان و کتابفروشی‌های علاقمند به شرکت در این طرح می‌توانند ضمن تماس با وینش از جزئیات و نحوه حضور کسب اطلاع کنند.

650x650 1 min
406x1564سیب قرمز 1 min