{وینش‌آوا و وینش‌ویدیو}

 

 

اگر فرصت خواندن ندارید، گزیده‌ای از آثار مرتبط با سال‌های سخت را می‌توانید در وینش‌آوا بشنوید.

و در بخش وینش‌ویدیو نیز می‌توانید تماشا کنید که در سال‌های سخت چه کتاب‌هایی خوانده می‌شود؟ به سراغ افراد مختلف رفته‌ایم تا بدانیم برای گذر از سال‌های سخت لحظاتشان را با چه کتاب‌هایی می‌گذرانند.