{قلم ماندگار}

 

 

«قلم ماندگار» پرونده‌هایی هستند که هر ماه به یکی از نویسندگان ایرانی معاصر اختصاص می‌یابند. نویسندگانی که در فضای ادبی ایران به علتی مطرح و ماندگار شده‌اند. در «قلم ماندگار» ضمن معرفی نویسنده و آثارش، دلیل مطرح شدن و ماندگاری یا بحث‌برانگیزی آثار او طرح می‌شود تا فرصتی برای آشنایی و نگاه دقیق‌تر به فعالیت‌های ادبی معاصر داشته باشیم.