روایت مصور داستان فوتبال

نویسنده کتاب: دیوید اسکوایرز

مترجم کتاب: معین فرخی

ناشر: اطراف

نوبت چاپ: ۵ سال چاپ: ۱۳۹۹

تعداد صفحات: ۲۰۰

شابک: ۹۷۸-۶۲۲-۹۹۲۲۴-۵-۳

تهیه این کتاب