اختراع قوم یهود

نویسنده کتاب: شلومو زند

مترجم کتاب: احد علیقلیان

ناشر: فرهنگ نشر نوꜴآسیم

تعداد صفحات: ۵۲۸

شابک: ۹۷۸۶۰۰۸۵۴۷۹۸۳

تهیه این کتاب