چه کسی پنیر مرا برداشت؟ یک روش جالب برای مقابله با تغییرات در زندگی شخصی و کاری

نویسنده کتاب: اسپنسرجانسون

مترجم کتاب: مامک بهادرزاده

ناشر: آوین

نوبت چاپ: ۱۹ سال چاپ: ۱۳۹۸

تعداد صفحات: ۹۴

شابک: ۹۷۸۹۶۴۸۱۴۸۷۲۵

تهیه این کتاب