فرانکلین یک حیوان خانگی می‌خواهد - مجموعه‌ی فرانکلین

نویسنده کتاب: پالت بورژوا

مترجم کتاب: شهره هاشمی

ناشر: آبادیران

شابک: ۹۷۸۹۶۴۷۰۳۹۳۸۳

تهیه این کتاب