حسرتی، نگاهی و آهی: مجموعه آلبوم‌ عکس‌های صادق هدایت

نویسنده کتاب: جهانگیر هدایت

ناشر: کتاب آبان دید

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۹۷

تعداد صفحات: ۱۷۲

شابک: ۹۷۸۶۰۰۷۳۴۳۹۷۵

تهیه این کتاب