اصول طب داخلی هاریسون2018.بیماری های مغزواعصاب

نویسنده کتاب: جیمسون.فوسی

مترجم کتاب: عبدالرضامنصوری راد

ناشر: ارجمند

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۹۸

تعداد صفحات: ۷۰۴

شابک: ۹۷۸۶۰۰۲۰۰۸۶۱۹

تهیه این کتاب