بهترین قصه‌گو برنده است

نویسنده کتاب: آنت سیمونز

مترجم کتاب: زهرا باختری

ناشر: اطراف

نوبت چاپ: ۷ سال چاپ:

تعداد صفحات: ۲۲۸

شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۹۸۰۱۹-۲-۳

تهیه این کتاب