سایت معرفی و نقد کتاب وینش
سایت معرفی و نقد کتاب وینش

روز: 27 خرداد 1399

نجف دریابندری فارسی

خیال می‌کنم فارسی‌ام بهتر باشد

در عین حال مجموعه‌ای است از مقالات (مقدمه‌ها، سفرنامه و گزارش) و نقدها (فیلم، تئاتر و کتاب) که نجف دریابندری در دهه چهل شمسی نوشته و در مطبوعات آن زمان به چاپ رسانده است. نوشته‌های قدیمی، بعضی کهنه و بیشتر هنوز تروتازه، که با نثری این روزها کم‌نظیر به نگارش درآمده‌اند. یافتن این کتاب قدیمی و خواندن آن، تصویری به دست می‌دهد از نجف دریابندری، نوشته‌های مطبوعاتی دهه‌های قبل و نثر پاکیزه‌ای که می‌توان از آن آموخت.

تاریخ سینما

تاریخ‌های سینما

شاید هرکسی به خودش اجازه ندهد درباره موسیقی باخ یا تابلویی از ولاسکز اظهارنظر کند، اما درباره فیلم‌ها همه نظر می‌دهند. در این دوران که دیگر هر فیلمی با یک کلیک و دانلود آسان در دسترس است، خواندن تاریخ سینما اهمیتی متفاوت اما حتی بیشتر از قبل دارد. اگر در گذشته علاقمندان با کمبود منابع و فیلم مواجه بودند، امروز مشکل سیل اطلاعاتی است که احتیاج به دسته‌بندی ذهنی دارند. برای آن‌که بشود درباره سینما اندیشید و حرفی مبتنی بر اندیشه زد باید تاریخ آن را خواند و از آن آموخت. اما چه کتاب‌هایی؟ بهترین‌ کتاب‌های تاریخ سینما کدام‌ها هستند؟