{ پرونده‌های مرتبط با کودک و نوجوان }

 

وینش از آغاز به کار خود بخشی را به معرفی و نقد کتاب‌های کودک و نوجوان اختصاص داد. با وجود این پس از مدتی با توجه به موضوعات مطرح و مهم در حیطه بچه‌ها، هر از چندگاهی پرونده‌هایی بامحوریت یکی از این مسائل آماده کرد.
در پرونده‌های مرتبط با کودک و نوجوان وینش، هربار براساس موضوعی نگاه صاحبنظران، کتاب‌های مختلف، نویسندگان یا خود کودکان و نوجوانان مطرح می‌شود.

 

 

BookES BannerMobile Parvandehkids 1400.09.14 00 min
BookES BannerDesktop Parvandehkids 1400.09.14 00 min