{وینش رویداد}

برگزاری رویدادها و پویش‌های مختلف، فرصتی برای آشنایی بیشتر وینش با مخاطبان خود و نزدیکی علاقمندان حوزه فرهنگ و ادبیات است. از همراهی شما در این رویدادها استقبال می‌کنیم.