وینش سایت معرفی و نقد کتاب
سایت معرفی و نقد کتاب وینش لگو

برچسب: اودیسه

ساختن فیلمِ کتابی که نخوانده‌ای 

یک مقایسه‌ بین «اُدیسه» هومر و فیلم «کجایی ای برادر» برادران کوئن. داستان‌هایی هستند که نخوانده می‌دانی؛ لازم نیست شاهنامه خوانده باشی تا داستان فرزندکشی رستم یا گذشتنِ سیاوش از میان شعله‌های آتش را بدانی. به همین سان لازم نیست اَدیسه هومر را خوانده باشی تا از آن همه ماجرا مطلع باشی. ماجراهای اودیسه چنان در فرهنگ غرب مشهورند که ادیسه به صورت واژه‌ای وارد زبان شده و به هر سفر طولانی و پرماجرایی ادیسه می‌گویند. اما آیا کوئن‌ها در فیلم‌شان اودیسه را بدون خواندن آن مورد اقتباس قرار داده‌اند؟ روبرت صافاریان معتقد است کوئن‌ها روح اثر را اقتباس کرده‌اند، نه جزئیات آن را.

ساختن فیلمِ کتابی که نخوانده‌ای 

یک مقایسه‌ بین «اُدیسه» هومر و فیلم «کجایی ای برادر» برادران کوئن. داستان‌هایی هستند که نخوانده می‌دانی؛ لازم نیست شاهنامه خوانده باشی تا داستان فرزندکشی رستم یا گذشتنِ سیاوش از میان شعله‌های آتش را بدانی. به همین سان لازم نیست اَدیسه هومر را خوانده باشی تا از آن همه ماجرا مطلع باشی. ماجراهای اودیسه چنان در فرهنگ غرب مشهورند که ادیسه به صورت واژه‌ای وارد زبان شده و به هر سفر طولانی و پرماجرایی ادیسه می‌گویند. اما آیا کوئن‌ها در فیلم‌شان اودیسه را بدون خواندن آن مورد اقتباس قرار داده‌اند؟ روبرت صافاریان معتقد است کوئن‌ها روح اثر را اقتباس کرده‌اند، نه جزئیات آن را.