سایت معرفی و نقد کتاب وینش

چگونه کتاب های بیشتری بخوانیم

گوینده محمد حسینی

چگونه کتاب های بیشتری بخوانیم؛ نظر کریستین جرت درباره این که آیا کتاب خواندن یک مأموریت است؟ ترجمه: نادیا کریمی، صدای محمد حسینی

کتاب

  این مقاله را ۰ نفر پسندیده اند

دیدگاهتان را بنویسید