کآشوب

نویسنده کتاب: حامد آقاجانی، اعظم ایرانشاهی، سیداحمد بطحایی، زهره ترابی، معصومه توکلی، علی جعفرآبادی، مریم‌السادات حسینی‌سیرت، احسان حسینی‌نسب، احسان رضایی، آرش سالاری، محبوبه سربی، هادی سهل‌آبادی، مهدی شادمانی، علی غبیشاوی، سیدحمیدرضا قادری، مرتضی کاردر، یاسـر مالی، محمدحسین محمدی، حمید محمدی‌محمدی، نفیسـه مرشدزاده، محسن‌حسام مظاهری، سیداکبر موسوی، نرگس ولی‌بیگی

ناشر: اطراف

نوبت چاپ: ۱۰ سال چاپ:

تعداد صفحات: ۲۴۵

شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۹۸۰۱۹-۱-۶

تهیه این کتاب