نخل‌ها قد می‌کشند

نویسنده کتاب: محمدحسین فکور

ناشر: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

تهیه این کتاب