شهریاری ایلام

نویسنده کتاب: والتر هینتس

مترجم کتاب: پرویز رجبی, عباس اسماعیلی

ناشر: ماهی

نوبت چاپ: ۲ سال چاپ: ۱۳۹۸

تعداد صفحات: ۲۱۶

شابک: ۹۷۸۹۶۴۹۹۷۱۵۲۰

تهیه این کتاب