زندان‌هایی که برای زندگی انتخاب می‌کنیم

نویسنده کتاب: دوریس لسینگ

مترجم کتاب: مژده دقیقی

ناشر: کندوکاو

نوبت چاپ: ۴ سال چاپ: ۱۳۹۸

تعداد صفحات: ۳۳۰

شابک: ۹۷۸۹۶۴۹۰۱۱۷۳۸

تهیه این کتاب