روش‌شناسی پژوهش کیفی در مدیریت: رویکردی جامع (ویرایش جدید: با حذف و اضافات)

نویسنده کتاب: حسن دانائی‌فرد, سیدمهدی الوانی, عادل آذر

ناشر: صفارꜴاشراقی

نوبت چاپ: ۵ سال چاپ: ۱۳۹۶

تعداد صفحات: ۲۸۶

تهیه این کتاب