روایت مصور داستان فوتبالیست‌ها

نویسنده کتاب: دیوید اسکوایرز

مترجم کتاب: شیرین سادات‌صفوی – محمود حاج‌زمان

ناشر: اطراف

نوبت چاپ: ۵ سال چاپ: ۱۳۹۸

تعداد صفحات: ۱۹۷

شابک: ۹۷۸-۶۲۲-۹۹۲۲۴-۴-۶

تهیه این کتاب