دختری که می خواست کتابها را نجات دهد

نویسنده کتاب: کلاوس هاگروپ

مترجم کتاب: عطیه الحسینی

ناشر: انتشارات فاطمی

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۹۸

تعداد صفحات: ۶۰

شابک: ۹۷۸-۶۲۲-۶۰۱۱-۵۳-۲

تهیه این کتاب