خبر (راهنمای کاربران)

نویسنده کتاب: آلن دوباتن

مترجم کتاب: شقایق نظرزاده

ناشر: فرمهر

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۹۷

تعداد صفحات: ۱۸۸

شابک: ۹۷۸۶۲۲۹۵۲۹۵۰۸

تهیه این کتاب