اعداد شگفت انگیز در زندگی جانوران

نویسنده کتاب: لولا م.شِفِر

مترجم کتاب: سارا قربانی

ناشر: انتشارات فاطمی

نوبت چاپ: ۲ سال چاپ: ۱۳۹۸

تعداد صفحات: ۴۰

شابک: ۹۷۸-۶۲۲-۶۰۱۱-۰۱-۳

تهیه این کتاب