سایت معرفی و نقد کتاب وینش
Part_02-A

بازگشت

شعر را بخوانید و از شعر بگویید.

وینش

وینش

وینش

وینش

شعر را بخوانید و از شعر بگویید.

این قطعه‌ای از شعر «بازگشت» فروغ فرخزاد را بخوانید و احساس‌تان را درباره‌اش بنویسید:

“پای مرا دوباره به زنجیرها ببند

تا فتنه و فریب زجانم نیفکند

تا دست آهنین هوس‌های رنگ رنگ

بندی دگر دوباره به پایم نیفکند”

 

شعر دیگری با همچین موضوعی به خاطر دارید که برای‌مان بنویسید؟

 

  این مقاله را ۹ نفر پسندیده اند

دیدگاهتان را بنویسید