انتخاب شما در پویش

صدسال شمسی ده داستان فارسی

خوش آمدید
برای انتخاب کتاب‌های محبوب خود از میان بیست کتاب برگزیده‌ی نویسندگان و اهالی ادبیات داستانی، به نکات زیر توجه کنید:
۱. می‌توانید حداکثر پنج کتاب انتخاب کنید. این کتاب‌ها هر کدام ۱ امتیاز می‌گیرند.
۲. علاوه بر این، می‌توانید حداکثر نام سه اثر را که نام‌شان در این فهرست بیست‌تایی نیامده در بخش پایین صفحه بنویسید. این کتاب‌ها هم هر کدام ۱ امتیاز می‌گیرند.
۳. در پایان ده کتابی که بیشترین امتیاز را به دست آورده‌اند به عنوان کتاب‌های برگزیده‌ی عموم معرفی می‌شوند.
۴. آخرین مهلت شرکت در این نظرخواهی ۱۱ آذر است.
۵. برای افزودن هر کتاب به فهرستتان، روی + کلیک کنید