صد سال شمسی / ده داستان فارسی

تا چند ماه دیگر قرن ۱۴ شمسی تمام می‌شود.
برای رفتن به قرن جدید آماده‌اید؟ چمدانتان را بسته‌اید؟
می‌خواهیم داخل چمدانمان چند کتاب داستان فارسی هم بگذاریم، داستان‌هایی که قصه سده‌ای که گذشت را برایمان حکایت کنند، کتاب‌هایی که دوست داریم در این شروع تازه به یاد گذشته همراهمان باشند.

بیایید با هم این ۱۰ کتاب را انتخاب کنیم.

انتخاب اهالی ادبیات

همزمان با هفته کتاب در آبان ماه، ۲۰ کتابی که بیشترین امتیاز را دربین اهالی ادبیات به دست آورده باشند، برای نظرسنجی از شما در این قسمت اعلام خواهند شد.
منتظر بستن چمدانمان با ۱۰ داستان فارسی انتخابی شما هستیم.

حامیان پویش

بازتاب پویش
بازتاب پویش

همکاران پویش

یادآوری (نگاهی به مهمترین کتاب‌های داستان فارسی)

داستان حکایت سوختن سرو به فارمد
گورگاه
مجموعه داستان مومیا و عسل
حدیث مرده بردار کردن