نشر خوب

درباره انتشارات خوب

خوب بودن یا نبودن، مسئله این است!
ما عاشق کارمان هستیم، عاشق کتاب نوشتن، کتاب خواندن و کتاب منتشر کردن!
دنیای جذاب و متحیرانه‌ای که در آن فرو می‌رویم و غرق می‌شویم.
دنیایی که در آن کیف می‌کنیم و لذت می‌بریم!
دنیای تجربه ‌کردن تمام چیزهای شگفت‌انگیز و دور از دسترس…
کمتر محصول مُجازی در دنیا هست که با آن بتوان به این درجه از لذت و خلسه و شور و شوق رسید؛
با کمترین هزینه، بیشترین بازدهی، و البته کمترین خماری!
قابل استفادهء مجدد! قابل انتقال به غیر!