-

حرفه‌هنرمند

سردبیر :ایمان افسریان

شماره : ۳۶

عنوان : قلمروهای مردم تهران / با عکس‌هایی از آرش اکبری

تهیه این مجله