سایت معرفی و نقد کتاب وینش

گفت و گو با هادی معصوم دوست

«عیار ناتمام» سومین رمان هادی معصوم دوست است. رمانی پانصد صفحه ای با طرحی بلندپروازانه که روایت زندگی آمیخته با سیاست سه نسل را در بر می گیرد. داستان پدرهاست و پسرها. پسرهایی که راه و روش زندگی پدرها را نمی پسندند.

هادی معصوم دوست عیار ناتمام

  این مقاله را ۲ نفر پسندیده اند

دیدگاهتان را بنویسید