سایت معرفی و نقد کتاب وینش

پیروزی غریب شازده کوچولو

گوینده شادی سرپولکی

چه کسی در ماندگاری شازده کوچولو شک دارد؟ اما تا امروز از خودتان پرسیده‌اید که چه رازی در پشت سطر سطر این کتاب پنهان شده است؟ نویسنده مقاله: آدام گوپنیک، ترجمه: نادیا کریمی، صدای شادی سرپولکی

  این مقاله را ۱ نفر پسندیده اند

نوشته‌های مرتبط

 

دیدگاهتان را بنویسید