سایت معرفی و نقد کتاب وینش

ریشه‌یابی اندیشه جمهوری‌خواهی در افغانستان

گوینده سجاد سجودی

درباره کتاب «جمهوری و دشمنان آن؛ وضعیت جمهوری در افغانستان». آخرین پژوهش دکتر عمر صدر که به تبیین فلسفی نظام جمهوری، ریشه‌های تاریخی و وضعیت جمهوری‌خواهی در افغانستان پرداخته است. نویسنده مقاله: ابومسلم خراسانی، صدای سجاد سجودی

  این مقاله را ۱ نفر پسندیده اند

دیدگاهتان را بنویسید